System dla transportu

Obecnie coraz trudniej wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie nawet małej firmy bez oprogramowania rejestrującego zdarzenia transportowe, wspomagającego planowanie dystrybucji oraz niezawodnego zaopatrzenia w surowce, kontrolującego koszty i wykorzystanie środków transportu, wspierającego dyspozytorów lub spedytorów oraz automatyzujące ich codzienne obowiązki.

POZNAJ KORZYŚCI W SYSTEMIE DLA TRANSPORTU:

POZNAJ KORZYŚCI W SYSTEMIE DLA TRANSPORTU:

Skrócenie łącznej długości tras o 5-45% dzięki zastosowaniu optymalizacji 
Poprawa efektywności planowania poprzez optymalizację stref dystrybucyjnych
Definicja obszarów w celu zmniejszenia przebiegów
Zmniejszenie kosztów logistyki o 26%
Redukcja czasu planowania tras
Monitorowanie przez planistę kosztów i przychodów on-line już na etapie planowania tras
Wzrost efektywności wykorzystania floty
Optymalizacja pracy magazynów i bram załadunkowych
Komunikacja z kierowcą przez urządzenie mobilne (przesyłanie planów tras, statusów realizacji; nawigacja)
Finesis

MODUŁY FUNKCJONALNE:

MODUŁY FUNKCJONALNE:

1

Rejestracja zleceń

 REJESTRACJA ZLECEŃ : Import z systemów ERP/WMS; Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń; Ustalanie reguł czasowych; Ustalanie wymagań personalnych klienta co do obsługującego go przedstawiciela

- Import z systemów ERP/WMS
- Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń
- Ustalanie reguł czasowych
- Ustalanie wymagań personalnych klienta co do obsługującego go przedstawiciela

2

Planowanie i optymalizacja

 PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA: Planowanie przewozów w strukturze logistycznej; Modelowanie struktury logistycznej; Obsługa zmian zaplanowanych tras; Informacja o rentowności tras; Optymalizacja tras.

- Planowanie przewozów w strukturze logistycznej
- Modelowanie struktury logistycznej
- Obsługa zmian zaplanowanych tras
- Informacja o rentowności tras
- Optymalizacja tras

3

Kompletacja i załadunek

KOMPLETACJA I ZAŁADUNEK: Informacja o gotowości towarów do wysyłki; Brak kolejek pojazdów przed magazynem; Eliminacja problemu przeładowania.

- Informacja o gotowości towarów do wysyłki
- Brak kolejek pojazdów przed magazynem
- Eliminacja problemu przeładowania

4

Monitorowanie realizacji zleceń

MONITOROWANIE REALIZACJI ZLECEŃ: SMS-owe systemy informacyjne; Informacja o problemach w realizacji tras; Śledzenie ładunków; Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne); GPS i wykrywanie nadużyć.

- SMS-owe systemy informacyjne
- Informacja o problemach w realizacji tras
- Śledzenie ładunków
- Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne)
- GPS i wykrywanie nadużyć

5

Dostawa

DOSTAWA: Skrócenie czasu oczekiwania na dostawę; Brak opóźnień w trakcie trwania trasy; Informacja o planowanej dostawie; Prawidłowy dobór pojazdu; Komunikacja klienta i przewoźnika (portal komunikacyjny).

- Skrócenie czasu oczekiwania na dostawę
- Brak opóźnień w trakcie trwania trasy
- Informacja o planowanej dostawie
- Prawidłowy dobór pojazdu
- Komunikacja klienta i przewoźnika
(portal komunikacyjny)

6

Rozliczenie i analizy

ROZLICZENIE I ANALIZY: Szybkie tworzenie raportów; Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń; Terminowość zwrotu dokumentów; Szybka analiza czasów procesów; Rozliczenia realizowanych tras.

- Szybkie tworzenie raportów
- Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń
- Terminowość zwrotu dokumentów
- Szybka analiza czasów procesów
- Rozliczenia realizowanych tras