System dla handlowców

Narzędzie dedykowane kierownikom zarządzającym w przedsiębiorstwach. System wspiera podejmowanie właściwych decyzji w zarządzaniu zespołami handlowymi, prowadząc do poprawy wydajności pracy handlowców oraz obniżenia kosztów obsługi Klientów. Rozwiązanie stanowi doskonałe uzupełnienie programów dla transportu, logistyki i planowania.

POZNAJ KORZYŚCI W SYSTEMIE DLA HANLOWCÓW:

POZNAJ KORZYŚCI W SYSTEMIE DLA HANLOWCÓW:

Skrócenie łącznej długości tras o 5- 45% dzięki zastosowaniu optymalizacji
Poprawa efektywności planowania
Automatyczne informowanie klientów o dacie i godzinie wizyty przez SMS
Definicja obszarów i przypisanie handlowców do obszarów i klientów w celu zmniejszenia przebiegów
Redukcja czasu planowania tras
Komunikacja z kierowcą przez urządzenie mobilne (przesyłanie planów tras, statusów
realizacji, nawigacja)
Wzrost efektywności wykorzystania floty
GPS - prezentacja na mapach aktualnej i wcześniejszej pozycji kierowcy, odchylenia od tras, alerty i sms do kierowników regionów o nadużyciach handlowców
Praca z mapami cyfrowymi (przedstawienie zaplanowanych tras na mapach, realizacji trasy przez kierowcę, aktualnej pozycji pojazdu itp.)
Finesis

MODUŁY FUNKCJONALNE:

MODUŁY FUNKCJONALNE:

1

Rejestracja zleceń

REJESTRACJA ZLECEŃ: Import z systemów ERP/WMS; Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń; Ustalanie reguł czasowych; Informacja o ilości nośników w dostawie.

- Import z systemów ERP/WMS
- Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń
- Ustalanie reguł czasowych
- Informacja o ilości nośników w dostawie

2

Planowanie i optymalizacja

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA: Poszukiwanie nowych szans sprzedażowych; Optymalny przydział klientów do handlowców; Zarządzanie regionami i handlowcami; Planowanie terytoriów sprzedaży; Optymalizacja harmonogramów pracy.

- Poszukiwanie nowych szans sprzedażowych
- Optymalny przydział klientów do handlowców
- Zarządzanie regionami i handlowcami
- Planowanie terytoriów sprzedaży
- Optymalizacja harmonogramów pracy

3

Harmonogramowanie

HARMONOGRAMOWANIE: Harmonogramowanie zadań​; Optymalizacja harmonogramu; Równomierny podział pracy i zadań

- Harmonogramowanie zadań​
- Optymalizacja harmonogramu
- Równomierny podział pracy i zadań

4

Monitorowanie realizacji tras

MONITOROWANIE REALIZACJI TRAS: Informacja o problemach w realizacji tras; Śledzenie przejazdów; Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne); GPS i aktualna pozycja pojazdu.

- Informacja o problemach w realizacji tras
- Śledzenie przejazdów
- Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne)
- GPS i aktualna pozycja pojazdu

5

Zdalne zarządzanie zadaniami

ZDALNE ZARZĄDZANIE ZADANIAMI: Wysyłanie na urządzenia mobilne listę tras i zadań; Brak opóźnień w trakcie trwania trasy; Wysłanie informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u klienta (np. ankiety); Nawigacja Google z urządzenia mobilnego do Klientów.

- Wysyłanie na urządzenia mobilne listę tras i zadań
- Brak opóźnień w trakcie trwania trasy
- Wysłanie informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u klienta (np. ankiety)
- Nawigacja Google z urządzenia mobilnego do Klientów

6

Rozliczenie i analizy

ROZLICZENIE I ANALIZY: Szybkie tworzenie raportów; Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń; Terminowość zwrotu dokumentów; Szybka analiza czasów procesów.

- Szybkie tworzenie raportów
- Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń
- Terminowość zwrotu dokumentów
- Szybka analiza czasów procesów