Strategia logistyczna

Kompleksowe, automatyczne narzędzie służące do analizy przestrzennych systemów transportowo-magazynowych i wspomagania decyzji strategicznych dla dużych firm. Umożliwia ono równoczesne badanie wielu alternatywnych scenariuszy obsługi tego samego zbioru Klientów, a jednocześnie wspiera zarządzanie zadaniami grup pracowników terenowych.

POZNAJ KORZYŚCI STRATEGII LOGISTYCZNEJ:

POZNAJ KORZYŚCI STRATEGII LOGISTYCZNEJ:

Możliwość porównania kilku alternatywnych scenariuszy dystrybucji pod kątem ważnych z punktu widzenia użytkownika cech
Maksymalizacja zysków uzyskiwanych z realizowanych tras
Zapewnienie możliwie maksymalnego wykorzystania czasu pracy handlowców
Redukcja czasu poświęconego na planowanie
Zobrazowanie na mapie wszelkich danych oraz wyników optymalizacji
Automatyczne i optymalne planowanie terytoriów przyporządkowanych do zasobów
(handlowców, pojazdów, urządzeń)

Etapy procesu budowania strategii logistycznej :

Etapy procesu budowania strategii logistycznej :

1

Lokalizacja magazynów

LOKALIZACJA MAGAZYNÓW - Optymalizacja uwzględniająca statystyki popytowe pobierane z GUS oraz statystyki klientów w poszczególnych obszarach

- Optymalizacja uwzględniająca statystyki popytowe
pobierane z GUS oraz statystyki klientów w poszczególnych obszarach

2

Optymalizacja geografii dostaw

OPTYMALIZACJA GEOGRAFII DOSTAW - Wyznaczanie granic obszarów dystrybucji z poszczególnych magazynów, hubów lub cross-docków

- Wyznaczanie granic obszarów dystrybucji z poszczególnych magazynów, hubów lub cross-docków

3

Wyznaczanie liczby pojazdów

WYZNACZANIE LICZBY POJAZDÓW - Optymalizacja liczby potrzebnych zasobów (pojazdów, ludzi, urządzeń)

- Optymalizacja liczby potrzebnych zasobów (pojazdów, ludzi, urządzeń)

4

Tworzenie obszarów dystrybucyjnych

TWORZENIE OBSZARÓW DYSTRYBUCYJNYCH - Przydzielanie obszarów działania pojazdom i handlowcom

- Przydzielanie obszarów działania pojazdom i handlowcom

5

Scenariusze dostaw i harmonogramy

SCENARIUSZE DOSTAW I HARMONOGRAMY - Automatyczne generowanie harmonogramów pracowników i tras oraz możliwość ich ręcznej edycji

- Automatyczne generowanie harmonogramów pracowników i tras oraz możliwość ich ręcznej edycji

6

Analityka szans sprzedażowych

ANALITYKA SZANS SPRZEDAŻOWYCH - Poszukiwanie nowych szans sprzedażowych na mapie dystrybucji

- Poszukiwanie nowych szans sprzedażowych na mapie dystrybucji