Polish(Poland)

Program dla serwisantów

Nasz system wspiera zarządzanie zespołem pracowników terenowych. Docelowymi odbiorcami systemu są podmioty prowadzące serwis i obsługę urządzeń technicznych w rozproszonych geograficznie lokalizacjach.

POZNAJ KORZYŚCI W PROGRAMIE DLA SERWISANTÓW

POZNAJ KORZYŚCI W PROGRAMIE DLA SERWISANTÓW

 

Automatyczne tworzenie zadań do wykonania przez serwisantów (przy wykorzystaniu szablonów zadań)

 

Skrócenie czasu planowania przez automatyczne naniesienie zadań serwisowych na harmonogram oraz optymalizację tras

 

Zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy serwisanta poprzez optymalny podział na regiony i przydział do klientów, w wyniku czego następuje możliwie jak największa redukcja czasu, jaką spędza pracownik w podróży

 

Podział na regiony uwzględnia kwalifikacje i posiadane uprawnienia pracowników

 

Zwiększenie efektywności przeprowadzanych prac serwisowych poprzez komunikację on-line z planistą

 

Możliwość przeprowadzenia na miejscu ankiety z klientem oraz automatyczne przesłanie jej wyników do serwera

System Finesis- program dla serwisantów

 

Automatyczne tworzenie zadań do wykonania przez serwisantów (przy wykorzystaniu szablonów zadań)

 

Skrócenie czasu planowania przez automatyczne naniesienie zadań serwisowych na harmonogram oraz optymalizację tras

 

Podział na regiony uwzględnia kwalifikacje i posiadane uprawnienia pracowników

 

Zwiększenie efektywności przeprowadzanych prac serwisowych poprzez komunikację on-line z planistą

 

Zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy serwisanta poprzez optymalny podział na regiony i przydział do klientów

 

Możliwość przeprowadzenia na miejscu ankiety z klientem oraz automatyczne przesłanie jej wyników do serwera

System Finesis- program dla serwisantów

 

Automatyczne tworzenie zadań do wykonania przez serwisantów (przy wykorzystaniu szablonów zadań)

 

Skrócenie czasu planowania przez automatyczne naniesienie zadań serwisowych na harmonogram oraz optymalizację tras

 

Zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy serwisanta poprzez optymalny podział na regiony i przydział do klientów, w wyniku czego następuje możliwie jak największa redukcja czasu, jaką spędza pracownik w podróży

 

Podział na regiony uwzględnia kwalifikacje i posiadane uprawnienia pracowników

 

Zwiększenie efektywności przeprowadzanych prac serwisowych poprzez komunikację on-line z planistą

 

Możliwość przeprowadzenia na miejscu ankiety z klientem oraz automatyczne przesłanie jej wyników do serwera

System Finesis- program dla serwisantów

MODUŁY FUNKCJONALNE

MODUŁY FUNKCJONALNE

1

Rejestracja zleceń

 REJESTRACJA ZLECEŃ: Import z systemów ERP/WMS; Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń; Ustalanie reguł czasowych; Import z szablonu zadań.

• Import z systemów ERP/WMS
• Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń
• Ustalanie reguł czasowych
• Import z szablonu zadań

2

Planowanie i optymalizacja

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA: Wizualizacja na mapie punktów lub obsługiwanych urządzeń;  Krótki czas planowania; Optymalizacja harmonogramu; Automatyczny przydział serwisantów do zadań; Optymalizacja kosztów tras.

• Wizualizacja na mapie punktów lub obsługiwanych urządzeń
• Krótki czas planowania
• Optymalizacja harmonogramu
• Automatyczny przydział serwisantów do zadań
• Optymalizacja kosztów tras

3

Harmonogramowanie zadań

 HARMONOGRAMOWANIE ZADAŃ: Tworzenie terminarza wizyt dla każdego z klientów; Przydział klientów do pracowników; Optymalizacja harmonogramu.

• Tworzenie terminarza wizyt dla każdego z klientów
• Przydział klientów do pracowników
• Optymalizacja harmonogramu

4

Monitorowanie realizacji zleceń

MONITOROWANIE REALIZACJI ZLECEŃ: Informacja o problemach w realizacji tras; Śledzenie przejazdów; Monitorowanie stanu realizacji tras przez serwisantów (urządzenie mobilne); GPS i aktualna pozycja pojazdu.

• Informacja o problemach w realizacji tras
• Śledzenie przejazdów
• Monitorowanie stanu realizacji tras przez serwisantów (urządzenie mobilne)
• GPS i aktualna pozycja pojazdu

5

Komunikacja mobilna z serwisantem

KOMUNIKACJA MOBILNA Z SERWISANTEM: Wysyłanie na urządzenie mobilne listy tras czynności do wykonania; Wysłanie informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u Klienta (np. ankiety); Nawigacja Google z urządzenia mobilnego do Klientów; Możliwość zapisywania i przesyłania do serwera uwag dodatkowych dotyczących Klienta.

• Wysyłanie na urządzenie mobilne listy tras czynności do wykonania
• Wysłanie informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u Klienta (np. ankiety)
• Nawigacja Google z urządzenia mobilnego do Klientów
• Możliwość zapisywania i przesyłania do serwera uwag dodatkowych dotyczących Klienta

6

Rozliczenie i analizy

ROZLICZENIE I ANALIZY: Szybkie tworzenie raportów;  Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń; Terminowość zwrotu dokumentów; Szybka analiza czasów procesów.

• Szybkie tworzenie raportów
• Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń
• Terminowość zwrotu dokumentów
• Szybka analiza czasów procesów

1

Rejestracja zleceń

 REJESTRACJA ZLECEŃ: Import z systemów ERP/WMS; Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń; Ustalanie reguł czasowych; Import z szablonu zadań.

• Import z systemów ERP/WMS
• Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń
• Ustalanie reguł czasowych
• Import z szablonu zadań

2

Planowanie i optymalizacja

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA: Wizualizacja na mapie punktów lub obsługiwanych urządzeń;  Krótki czas planowania; Optymalizacja harmonogramu; Automatyczny przydział serwisantów do zadań; Optymalizacja kosztów tras.

• Wizualizacja na mapie punktów lub obsługiwanych urządzeń
• Krótki czas planowania
• Optymalizacja harmonogramu
• Automatyczny przydział serwisantów do zadań
• Optymalizacja kosztów tras

3

Harmonogramowanie zadań

 HARMONOGRAMOWANIE ZADAŃ: Tworzenie terminarza wizyt dla każdego z klientów; Przydział klientów do pracowników; Optymalizacja harmonogramu.

• Tworzenie terminarza wizyt dla każdego z klientów
• Przydział klientów do pracowników
• Optymalizacja harmonogramu

4

Monitorowanie realizacji zleceń

MONITOROWANIE REALIZACJI ZLECEŃ: Informacja o problemach w realizacji tras; Śledzenie przejazdów; Monitorowanie stanu realizacji tras przez serwisantów (urządzenie mobilne); GPS i aktualna pozycja pojazdu.

• Informacja o problemach w realizacji tras
• Śledzenie przejazdów
• Monitorowanie stanu realizacji tras przez serwisantów (urządzenie mobilne)
• GPS i aktualna pozycja pojazdu

5

Komunikacja mobilna z serwisantem

KOMUNIKACJA MOBILNA Z SERWISANTEM: Wysyłanie na urządzenie mobilne listy tras czynności do wykonania; Wysłanie informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u Klienta (np. ankiety); Nawigacja Google z urządzenia mobilnego do Klientów; Możliwość zapisywania i przesyłania do serwera uwag dodatkowych dotyczących Klienta.

• Wysyłanie na urządzenie mobilne listy tras czynności do wykonania
• Wysłanie informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u Klienta (np. ankiety)
• Nawigacja Google z urządzenia mobilnego do Klientów
• Możliwość zapisywania i przesyłania do serwera uwag dodatkowych dotyczących Klienta

6

Rozliczenie i analizy

ROZLICZENIE I ANALIZY: Szybkie tworzenie raportów;  Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń; Terminowość zwrotu dokumentów; Szybka analiza czasów procesów.

• Szybkie tworzenie raportów
• Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń
• Terminowość zwrotu dokumentów
• Szybka analiza czasów procesów

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.