Polish(Poland)

Program dla handlowców

Nasz system wspomaga pracę kierowników zarządzających w przedsiębiorstwach. Program wspiera podejmowanie właściwych decyzji w zarządzaniu zespołami handlowymi, prowadząc do poprawy wydajności pracy handlowców.

POZNAJ KORZYŚCI W PROGRAMIE DLA HANLOWCÓW

POZNAJ KORZYŚCI W PROGRAMIE DLA HANLOWCÓW

 

Skrócenie łącznej długości tras o 5- 45% dzięki zastosowaniu optymalizacji

 

Poprawa efektywności planowania

 

Automatyczne informowanie klientów o dacie i godzinie wizyty przez SMS

 

Definicja obszarów i przypisanie handlowców do obszarów i klientów w celu zmniejszenia przebiegów

 

Redukcja czasu planowania tras

 

Komunikacja z kierowcą przez urządzenie mobilne (przesyłanie planów tras, statusów realizacji, nawigacja)

 

Wzrost efektywności wykorzystania floty

 

GPS - prezentacja na mapach aktualnej i wcześniejszej pozycji kierowcy, odchylenia od tras, alerty i sms do kierowników regionów o nadużyciach handlowców

 

Praca z mapami cyfrowymi (przedstawienie zaplanowanych tras na mapach, realizacji trasy przez kierowcę, aktualnej pozycji pojazdu itp.)

System Finesis- program dla handlowców
Skrócenie łącznej długości tras o 5- 45% dzięki zastosowaniu optymalizacji
Poprawa efektywności planowania
Definicja obszarów i przypisanie handlowców do obszarów i klientów w celu zmniejszenia przebiegów
Komunikacja z kierowcą przez urządzenie mobilne (przesyłanie planów tras, statusów
realizacji, nawigacja)
Automatyczne informowanie
Wzrost efektywności wykorzystania floty
GPS - prezentacja na mapach aktualnej i wcześniejszej pozycji kierowcy, odchylenia od tras, alerty i sms
Praca z mapami cyfrowymi (przedstawienie zaplanowanych tras na mapach, realizacji trasy przez kierowcę, aktualnej pozycji pojazdu itp.)
System Finesis- program dla handlowców

 

Skrócenie łącznej długości tras o 5- 45% dzięki zastosowaniu optymalizacji

 

Poprawa efektywności planowania

 

Automatyczne informowanie klientów o dacie i godzinie wizyty przez SMS

 

Definicja obszarów i przypisanie handlowców do obszarów i klientów w celu zmniejszenia przebiegów

 

Redukcja czasu planowania tras

 

Komunikacja z kierowcą przez urządzenie mobilne (przesyłanie planów tras, statusów realizacji, nawigacja)

 

Wzrost efektywności wykorzystania floty

 

GPS - prezentacja na mapach aktualnej i wcześniejszej pozycji kierowcy, odchylenia od tras, alerty i sms do kierowników regionów o nadużyciach handlowców

 

Praca z mapami cyfrowymi (przedstawienie zaplanowanych tras na mapach, realizacji trasy przez kierowcę, aktualnej pozycji pojazdu itp.)

System Finesis- program dla handlowców

MODUŁY FUNKCJONALNE

MODUŁY FUNKCJONALNE

1

Rejestracja zleceń

REJESTRACJA ZLECEŃ: Import z systemów ERP/WMS; Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń; Ustalanie reguł czasowych; Informacja o ilości nośników w dostawie.

• Import z systemów ERP/WMS
• Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń
• Ustalanie reguł czasowych
• Informacja o ilości nośników w dostawie

2

Planowanie i optymalizacja

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA: Poszukiwanie nowych szans sprzedażowych; Optymalny przydział klientów do handlowców; Zarządzanie regionami i handlowcami; Planowanie terytoriów sprzedaży; Optymalizacja harmonogramów pracy.

• Poszukiwanie nowych szans sprzedażowych
• Optymalny przydział klientów do handlowców
• Zarządzanie regionami i handlowcami
• Planowanie terytoriów sprzedaży
• Optymalizacja harmonogramów pracy

3

Harmonogramowanie

HARMONOGRAMOWANIE: Harmonogramowanie zadań​; Optymalizacja harmonogramu; Równomierny podział pracy i zadań

• Harmonogramowanie zadań​
• Optymalizacja harmonogramu
• Równomierny podział pracy i zadań

4

Monitorowanie realizacji tras

MONITOROWANIE REALIZACJI TRAS: Informacja o problemach w realizacji tras; Śledzenie przejazdów; Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne); GPS i aktualna pozycja pojazdu.

• Informacja o problemach w realizacji tras
• Śledzenie przejazdów
• Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne)
• GPS i aktualna pozycja pojazdu

5

Zdalne zarządzanie zadaniami

ZDALNE ZARZĄDZANIE ZADANIAMI: Wysyłanie na urządzenia mobilne listę tras i zadań; Brak opóźnień w trakcie trwania trasy; Wysłanie informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u klienta (np. ankiety); Nawigacja Google z urządzenia mobilnego do Klientów.

• Wysyłanie na urządzenia mobilne listy tras i zadań
• Brak opóźnień w trakcie trwania trasy
• Wysłanie informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u klienta (np. ankiety)
• Nawigacja Google z urządzenia mobilnego do Klientów

6

Rozliczenie i analizy

ROZLICZENIE I ANALIZY: Szybkie tworzenie raportów; Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń; Terminowość zwrotu dokumentów; Szybka analiza czasów procesów.

• Szybkie tworzenie raportów
• Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń
• Terminowość zwrotu dokumentów
• Szybka analiza czasów procesów

1

Rejestracja zleceń

REJESTRACJA ZLECEŃ: Import z systemów ERP/WMS; Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń; Ustalanie reguł czasowych; Informacja o ilości nośników w dostawie.

• Import z systemów ERP/WMS
• Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń
• Ustalanie reguł czasowych
• Informacja o ilości nośników w dostawie

2

Planowanie i optymalizacja

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA: Poszukiwanie nowych szans sprzedażowych; Optymalny przydział klientów do handlowców; Zarządzanie regionami i handlowcami; Planowanie terytoriów sprzedaży; Optymalizacja harmonogramów pracy.

• Poszukiwanie nowych szans sprzedażowych
• Optymalny przydział klientów do handlowców
• Zarządzanie regionami i handlowcami
• Planowanie terytoriów sprzedaży
• Optymalizacja harmonogramów pracy

3

Harmonogramowanie

HARMONOGRAMOWANIE: Harmonogramowanie zadań​; Optymalizacja harmonogramu; Równomierny podział pracy i zadań

• Harmonogramowanie zadań​
• Optymalizacja harmonogramu
• Równomierny podział pracy i zadań

4

Monitorowanie realizacji tras

MONITOROWANIE REALIZACJI TRAS: Informacja o problemach w realizacji tras; Śledzenie przejazdów; Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne); GPS i aktualna pozycja pojazdu.

• Informacja o problemach w realizacji tras
• Śledzenie przejazdów
• Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne)
• GPS i aktualna pozycja pojazdu

5

Zdalne zarządzanie zadaniami

ZDALNE ZARZĄDZANIE ZADANIAMI: Wysyłanie na urządzenia mobilne listę tras i zadań; Brak opóźnień w trakcie trwania trasy; Wysłanie informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u klienta (np. ankiety); Nawigacja Google z urządzenia mobilnego do Klientów.

• Wysyłanie na urządzenia mobilne listy tras i zadań
• Brak opóźnień w trakcie trwania trasy
• Wysłanie informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u klienta (np. ankiety)
• Nawigacja Google z urządzenia mobilnego do Klientów

6

Rozliczenie i analizy

ROZLICZENIE I ANALIZY: Szybkie tworzenie raportów; Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń; Terminowość zwrotu dokumentów; Szybka analiza czasów procesów.

• Szybkie tworzenie raportów
• Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń
• Terminowość zwrotu dokumentów
• Szybka analiza czasów procesów

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.