Program dla handlowców

Nasz system wspomaga pracę kierowników zarządzających w przedsiębiorstwach. Program wspiera podejmowanie właściwych decyzji w zarządzaniu zespołami handlowymi, prowadząc do poprawy wydajności pracy handlowców.

Korzyści W PROGRAMIE DLA HANLOWCÓW

Korzyści W PROGRAMIE DLA HANLOWCÓW
 • Skrócenie łącznej długości tras o 5- 45% dzięki zastosowaniu optymalizacji
 • Poprawa efektywności planowania
 • Automatyczne informowanie klientów o dacie i godzinie wizyty przez SMS
 • Definicja obszarów i przypisanie handlowców do obszarów i klientów w celu zmniejszenia przebiegów
 • Redukcja czasu planowania tras
 • Komunikacja z kierowcą przez urządzenie mobilne (przesyłanie planów tras, statusów realizacji, nawigacja)
 • Wzrost efektywności wykorzystania floty
 • GPS - prezentacja na mapach aktualnej i wcześniejszej pozycji kierowcy, odchylenia od tras, alerty i sms do kierowników regionów o nadużyciach handlowców
 • Praca z mapami cyfrowymi (przedstawienie zaplanowanych tras na mapach, realizacji trasy przez kierowcę, aktualnej pozycji pojazdu itp.)

Zobacz wszystkie funkcjonalności systemu Skylogic

MODUŁY FUNKCJONALNE

MODUŁY FUNKCJONALNE

1.Rejestracja zleceń

1.Rejestracja zleceń
 • Import z systemów ERP/WMS
 • Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń
 • Ustalanie reguł czasowych
 • Informacja o ilości nośników w dostawie

4.Monitorowanie realizacji tras

4.Monitorowanie realizacji tras
 • Informacja o problemach w realizacji tras
 • Śledzenie przejazdów
 • Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne)
 • GPS i aktualna pozycja pojazdu

2.Planowanie i optymalizacja

2.Planowanie i optymalizacja
 • Poszukiwanie nowych szans sprzedażowych
 • Optymalny przydział klientów do handlowców
 • Zarządzanie regionami i handlowcami
 • Planowanie terytoriów sprzedaży
 • Optymalizacja harmonogramów pracy

5.Zdalne zarządzanie zadaniami

5.Zdalne zarządzanie zadaniami
 • Wysyłanie na urządzenia mobilne listy tras i zadań
 • Brak opóźnień w trakcie trwania trasy
 • Wysłanie informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u klienta (np. ankiety)
 • Nawigacja Google z urządzenia mobilnego do Klientów

3.Harmonogramowanie

3.Harmonogramowanie
 • Harmonogramowanie zadań​
 • Optymalizacja harmonogramu
 • Równomierny podział pracy i zadań

6.Rozliczenie i analizy

6.Rozliczenie i analizy
 • Szybkie tworzenie raportów
 • Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń
 • Terminowość zwrotu dokumentów
 • Szybka analiza czasów procesów

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.