Poznaj system Finesis

System Finesis TMS

System Finesis

System Finesis - harmonogramy i dystrybucja

Harmonogramy

System Finesis - rozliczenia i transporty

Rozliczenia

System Finesis - komunikacja z kierowcą

Komunikacja z kierowcą

System Finesis - Optymalizacja tras logistycznych

Optymalizacja

System Finesis- planowanie transportu

Planowanie transportu

System Finesis - zarządzanie flotą i GPS

Zarządzanie flotą i GPS

System Finesis - harmonogramy i dystrybucja

Harmonogramy

System Finesis - rozliczenia i transporty

Rozliczenia

System Finesis - Optymalizacja tras logistycznych

Optymalizacja

System Finesis- planowanie transportu

Planowanie transportu

System Finesis - zarządzanie flotą i GPS

Zarządzanie flotą i GPS

System Finesis - komunikacja z kierowcą

Komunikacja z kierowcą

Nasz System TMS Finesis to:

Oprogramowanie logistyczne

Oprogramowanie logistyczne dla firm logistycznych

Oprogramowanie dla transportu

Oprogramowanie transportowe dla transportu

Program dla handlowców

Program dla handlowców- wspomaga pracę handlowców

Program dla serwisantów

Program dla serwisantów - wspomaga pracę serwisantów

Nasz System TMS Finesis to:

Program logistyczny

Oprogramowanie logistyczne dla firm logistycznych

Program dla handlowców

Program dla handlowców- wspomaga pracę handlowców

Program dla transportu

Oprogramowanie transportowe dla transportu

Program dla serwisantów

Program dla serwisantów - wspomaga pracę serwisantów

Finesis

Finesis

System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
FINESIS WSPIERA ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJĘ I MONITORING

FINESIS WSPIERA ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJĘ I MONITORING

Bazując na doświadczeniu naszym i naszych Klientów, opracowaliśmy system zarządzania, optymalizacji, monitorowania i wykrywania nadużyć w transporcie. Dzięki wdrożeniu Finesis możliwe jest zminimalizowanie kosztów logistyki, zdecydowane skrócenie czasu planowania, skrócenie długości tras oraz zmniejszenie liczby wykorzystanych zasobów. Nasze narzędzie dedykowane jest szczególnie sieciom handlowym i firmom z następujących branż: TLS, dystrybucyjnej, logistycznej, kurierskiej, paliwowej, produkcji rolnej i spożywczej, mięsnej, papierniczej, meblarskiej, farmaceutycznej, kosmetycznej, chemicznej, utylizacyjnej, gospodarki komunalnej.

Baza danych

Baza pojazdów i kierowców

Geolokalizacja

Geolokalizacja

Wydruki

Wydruki

Track&Trace

Pojazdy Track Trace Kierowcy
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów

FINESIS WSPIERA ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJĘ I MONITORING

FINESIS WSPIERA ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJĘ I MONITORING
Bazując na doświadczeniu naszym i naszych Klientów, opracowaliśmy system zarządzania, optymalizacji, monitorowania i wykrywania nadużyć w transporcie. Dzięki wdrożeniu Finesis możliwe jest zminimalizowanie kosztów logistyki, zdecydowane skrócenie czasu planowania, skrócenie długości tras oraz zmniejszenie liczby wykorzystanych zasobów. Nasze narzędzie dedykowane jest szczególnie sieciom handlowym i firmom z następujących branż: TLS, dystrybucyjnej, logistycznej, kurierskiej, paliwowej, produkcji rolnej i spożywczej, mięsnej, papierniczej, meblarskiej, farmaceutycznej, kosmetycznej, chemicznej, utylizacyjnej, gospodarki komunalnej.

Baza danych

Baza pojazdów i kierowców

Wydruki

Wydruki

Geolokalizacja

Geolokalizacja

Track&Trace

Pojazdy Track Trace Kierowcy
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów

FINESIS WSPIERA ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJĘ I MONITORING

FINESIS WSPIERA ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJĘ I MONITORING
Bazując na doświadczeniu naszym i naszych Klientów, opracowaliśmy system zarządzania, optymalizacji, monitorowania i wykrywania nadużyć w transporcie. Dzięki wdrożeniu Finesis możliwe jest zminimalizowanie kosztów logistyki, zdecydowane skrócenie czasu planowania, skrócenie długości tras oraz zmniejszenie liczby wykorzystanych zasobów. Nasze narzędzie dedykowane jest szczególnie sieciom handlowym i firmom z następujących branż: TLS, dystrybucyjnej, logistycznej, kurierskiej, paliwowej, produkcji rolnej i spożywczej, mięsnej, papierniczej, meblarskiej, farmaceutycznej, kosmetycznej, chemicznej, utylizacyjnej, gospodarki komunalnej.

Baza danych

Baza pojazdów i kierowców

Wydruki

Wydruki

Geolokalizacja

Geolokalizacja

Track&Trace

Pojazdy Track Trace Kierowcy
Finesis

Optymalizacja tras

Optymalizacja tras

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań

System zapewnia użytkownikowi automatyczne planowanie optymalnych tras, graficzne modelowanie obszarów, wizualizację wektorową lub szczegółowych tras rzeczywistych, optymalizację z analizą porównawczą kilku alternatywnych scenariuszy oraz dokonanie optymalizacji pod kątem różnych scenariuszy. Podstawowym kryterium optymalizacji jest minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów, z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.

Optymalizacja tras

Optymalizacja tras transportowych

Grupowanie zleceń

Grupowanie zleceń

Wyliczenie kosztów

Wyliczenie kosztów

Wizualizacja trasy

Wizualizacja trasy
Optymalizacja logistyki i transportu
Optymalizacja logistyki i transportu

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań
System zapewnia użytkownikowi automatyczne planowanie optymalnych tras, graficzne modelowanie obszarów, wizualizację wektorową lub szczegółowych tras rzeczywistych, optymalizację z analizą porównawczą kilku alternatywnych scenariuszy oraz dokonanie optymalizacji pod kątem różnych scenariuszy. Podstawowym kryterium optymalizacji jest minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów, z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.

Optymalizacja tras

Optymalizacja tras transportowych

Wyliczenie kosztów

Wyliczenie kosztów

Grupowanie zleceń

Grupowanie zleceń

Wizualizacja trasy

Wizualizacja trasy
Optymalizacja logistyki i transportu

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań
System zapewnia użytkownikowi automatyczne planowanie optymalnych tras, graficzne modelowanie obszarów, wizualizację wektorową lub szczegółowych tras rzeczywistych, optymalizację z analizą porównawczą kilku alternatywnych scenariuszy oraz dokonanie optymalizacji pod kątem różnych scenariuszy. Podstawowym kryterium optymalizacji jest minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów, z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.

Optymalizacja tras

Optymalizacja tras transportowych

Wyliczenie kosztów

Wyliczenie kosztów

Grupowanie zleceń

Grupowanie zleceń

Wizualizacja trasy

Wizualizacja trasy
Finesis

Komunikacja z kierowcą

Komunikacja z kierowcą

Komunikacja z kierowcą wspiera optymalizację procesów logistycznych
Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe

Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe

Przyjazne oraz intuicyjne aplikacje dla kierowców, handlowców i serwisantów, pozwalające rejestrować postęp realizacji trasy. Udostępnione przez nas rozwiązanie umożliwia m.in. wysyłanie na urządzenie listy tras, nawigowanie do następnego punktu na trasie czy rejestr czynności wykonywanych przez kierowcę.

Potwierdzanie załadunku/rozładunku

Potwierdzanie załadunku/rozładunku

Nawigowanie do punktu

Nawigowanie do następnego punktu

Monitorowanie przejazdu

Monitorowanie przejazdu

Skanowanie kodów

Skanowanie kodów
Komunikacja z kierowcą wspiera optymalizację procesów logistycznych

Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe

Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe
Przyjazne oraz intuicyjne aplikacje dla kierowców, handlowców i serwisantów, pozwalające rejestrować postęp realizacji trasy. Udostępnione przez nas rozwiązanie umożliwia m.in. wysyłanie na urządzenie listy tras, nawigowanie do następnego punktu na trasie czy rejestr czynności wykonywanych przez kierowcę.

Załadunki rozładunki

Potwierdzanie załadunku/rozładunku

Monitorowanie przejazdu

Monitorowanie przejazdu

Nawigowanie do punktu

Nawigowanie do punktu

Skanowanie kodów

Skanowanie kodów
Komunikacja z kierowcą wspiera optymalizację procesów logistycznych

Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe

Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe
Przyjazne oraz intuicyjne aplikacje dla kierowców, handlowców i serwisantów, pozwalające rejestrować postęp realizacji trasy. Udostępnione przez nas rozwiązanie umożliwia m.in. wysyłanie na urządzenie listy tras, nawigowanie do następnego punktu na trasie czy rejestr czynności wykonywanych przez kierowcę.

Załadunki rozładunki

Potwierdzanie załadunku/rozładunku

Monitorowanie przejazdu

Monitorowanie przejazdu

Nawigowanie do punktu

Nawigowanie do punktu

Skanowanie kodów

Skanowanie kodów
Finesis

Planowanie transportu

Planowanie transportu

Wyznaczanie tras

Wyznaczanie tras

Moduł planowania tras pozwala na wizualizacje tras na mapie, szybkie wyznaczanie trasy, automatyczne obliczanie długości trasy, przydzielanie zleceń z uwzględnieniem wyposażenia pojazdów, polis OCP, ADR, kwalifikacji przewoźnika i kierowcy, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów.

Planer ręczny

Planer ręczny

Planer na mapie

Planer ręczny na mapie

Szablony tras

Szablony tras

Optymalizator

Optymalizator
Wyznaczanie tras wspomaga optymalizację procesów logistycznych
Wyznaczanie tras wspomaga optymalizację procesów logistycznych

Wyznaczanie tras

Wyznaczanie tras
Moduł planowania tras pozwala na wizualizacje tras na mapie, szybkie wyznaczanie trasy, automatyczne obliczanie długości trasy, przydzielanie zleceń z uwzględnieniem wyposażenia pojazdów, polis OCP, ADR, kwalifikacji przewoźnika i kierowcy, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów.

Planer ręczny

Planer ręczny

Szablony tras

Szablony tras

Planer na mapie

Planer ręczny na mapie

Optymalizator

Optymalizator
Wyznaczanie tras wspomaga optymalizację procesów logistycznych

Wyznaczanie tras

Wyznaczanie tras
Moduł planowania tras pozwala na wizualizacje tras na mapie, szybkie wyznaczanie trasy, automatyczne obliczanie długości trasy, przydzielanie zleceń z uwzględnieniem wyposażenia pojazdów, polis OCP, ADR, kwalifikacji przewoźnika i kierowcy, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów.

Planer ręczny

Planer ręczny

Szablony tras

Szablony tras

Planer na mapie

Planer ręczny na mapie

Optymalizator

Optymalizator
Finesis

Harmonogramowanie dystrybucji

Harmonogramo-wanie dystrybucji

Harmonogramowanie w programie logistycznym
Wspomaganie decyzji strategicznych

Wspomaganie decyzji strategicznych

Automatyczne narzędzie służące do analiz systemów transportowo-magazynowych. Rozwiązanie wspomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych w dużych firmach oraz ułatwia planowanie tras przedstawicieli handlowych. Funkcjonalność pozwala na generowanie harmonogramów dystrybucji w oparciu o dostarczone dane, jak również umożliwia równoczesne badanie wielu alternatywnych scenariuszy obsługi tego samego zbioru Klientów.

Tworzenie obszarów

Tworzenie obszarów

Tworzenie harmonogramów

Tworzenie harmonogramów

Analizy przestrzenne

Analizy przestrzenne

Wizualizacje przestrzenne

Wizualizacje przestrzenne
Harmonogramowanie w programie logistycznym

Wspomaganie decyzji strategicznych

Wspomaganie decyzji strategicznych
Automatyczne narzędzie służące do analiz systemów transportowo-magazynowych. Rozwiązanie wspomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych w dużych firmach oraz ułatwia planowanie tras przedstawicieli handlowych. Funkcjonalność pozwala na generowanie harmonogramów dystrybucji w oparciu o dostarczone dane, jak również umożliwia równoczesne badanie wielu alternatywnych scenariuszy obsługi tego samego zbioru Klientów.

Tworzenie obszarów

Tworzenie obszarów

Analizy przestrzenne

Analizy przestrzenne

Tworzenie harmonogramów

Tworzenie harmonogramów

Wizualizacje przestrzenne

Wizualizacje przestrzenne
Harmonogramowanie w programie logistycznym

Wspomaganie decyzji strategicznych

Wspomaganie decyzji strategicznych
Automatyczne narzędzie służące do analiz systemów transportowo-magazynowych. Rozwiązanie wspomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych w dużych firmach oraz ułatwia planowanie tras przedstawicieli handlowych. Funkcjonalność pozwala na generowanie harmonogramów dystrybucji w oparciu o dostarczone dane, jak również umożliwia równoczesne badanie wielu alternatywnych scenariuszy obsługi tego samego zbioru Klientów.

Tworzenie obszarów

Tworzenie obszarów

Analizy przestrzenne

Analizy przestrzenne

Tworzenie harmonogramów

Tworzenie harmonogramów

Wizualizacje przestrzenne

Wizualizacje przestrzenne
Finesis

Rozliczenia i raporty

Rozliczenia i raporty

Raporty i KPI

Raporty i KPI

System wzbogacony jest w funkcję rozliczania kosztów, generowania faktur oraz tworzenia raportów. Użytkownik w oparciu o zdefiniowane cenniki dokonuje automatycznego rozliczenia zrealizowanych tras, poszczególnych przewoźników/podwykonawców, rozliczenia kosztów przejazdów według różnych algorytmów, rozliczeń wewnętrznych dla oddziałów. Po dokonaniu rozliczeń możliwe jest wygenerowanie faktur i zarządzanie nimi. Ponadto system umożliwia tworzenie raportów dotyczących analiz finansowych, wskaźników transportowych, floty, zarządzania jakością i wydajnością oraz rozliczeń z przewoźnikami.

Zarządzanie cennikami

Zarządzanie cennikami

Zarządzanie fakturami

Zarządzanie fakturami

Rozliczenia z przewoźnikami

Rozliczenia z przewoźnikami
Rozliczenia i raporty w programie dla logistyki
Rozliczenia i raporty w programie dla logistyki

Raporty i KPI

Raporty i KPI
System wzbogacony jest w funkcję rozliczania kosztów, generowania faktur oraz tworzenia raportów. Użytkownik w oparciu o zdefiniowane cenniki dokonuje automatycznego rozliczenia zrealizowanych tras, poszczególnych przewoźników/podwykonawców, rozliczenia kosztów przejazdów według różnych algorytmów, rozliczeń wewnętrznych dla oddziałów. Po dokonaniu rozliczeń możliwe jest wygenerowanie faktur i zarządzanie nimi. Ponadto system umożliwia tworzenie raportów dotyczących analiz finansowych, wskaźników transportowych, floty, zarządzania jakością i wydajnością oraz rozliczeń z przewoźnikami.

Zarządzanie cennikami

Zarządzanie cennikami

Rozliczenia z przewoźnikami

Rozliczenia z przewoźnikami

Zarządzanie fakturami

Zarządzanie fakturami
Rozliczenia i raporty w programie dla logistyki

Raporty i KPI

Raporty i KPI
System wzbogacony jest w funkcję rozliczania kosztów, generowania faktur oraz tworzenia raportów. Użytkownik w oparciu o zdefiniowane cenniki dokonuje automatycznego rozliczenia zrealizowanych tras, poszczególnych przewoźników/podwykonawców, rozliczenia kosztów przejazdów według różnych algorytmów, rozliczeń wewnętrznych dla oddziałów. Po dokonaniu rozliczeń możliwe jest wygenerowanie faktur i zarządzanie nimi. Ponadto system umożliwia tworzenie raportów dotyczących analiz finansowych, wskaźników transportowych, floty, zarządzania jakością i wydajnością oraz rozliczeń z przewoźnikami.

Zarządzanie cennikami

Zarządzanie cennikami

Rozliczenia z przewoźnikami

Rozliczenia z przewoźnikami

Zarządzanie fakturami

Zarządzanie fakturami
Finesis

Zarządzanie flotą + GPS

Zarządzanie flotą + GPS

Zarządzanie flotą w programie transportowym
Rejestr floty własnej i obcej

Rejestr floty własnej i obcej

Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację floty własnej i obcej, rejestrację danych pojazdu, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów. Pozwala na wielowariantową rejestrację kilometrów, automatyczną rejestrację kosztów tras na podstawie cenników, jak również wyznaczanie stref zakazanych i proaktywne alertowanie o spóźnieniu dostawy.

Rejestracja danych pojazdu

Rejestracja danych pojazdu

Przydział kierowców do pojazdów

Przydział kierowców do pojazdów

Rejestracja kosztów eksploatacji

Rejestracja kosztów eksploatacji

Aktualna lokalizacja pojazdu

Aktualna lokalizacja pojazdu
Zarządzanie flotą w programie transportowym

Rejestr floty własnej i obcej

Rejestr floty własnej i obcej
Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację floty własnej i obcej, rejestrację danych pojazdu, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów. Pozwala na wielowariantową rejestrację kilometrów, automatyczną rejestrację kosztów tras na podstawie cenników, jak również wyznaczanie stref zakazanych i proaktywne alertowanie o spóźnieniu dostawy.

Rejestracja danych pojazdu

Rejestracja danych pojazdu

Przydział kierowców do pojazdów

Przydział kierowców do pojazdów

Rejestracja kosztów eksploatacji

Rejestracja kosztów eksploatacji

Aktualna lokalizacja pojazdu

Aktualna lokalizacja pojazdu
Zarządzanie flotą w programie transportowym

Rejestr floty własnej i obcej

Rejestr floty własnej i obcej
Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację floty własnej i obcej, rejestrację danych pojazdu, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów. Pozwala na wielowariantową rejestrację kilometrów, automatyczną rejestrację kosztów tras na podstawie cenników, jak również wyznaczanie stref zakazanych i proaktywne alertowanie o spóźnieniu dostawy.

Rejestracja danych pojazdu

Rejestracja danych pojazdu

Przydział kierowców do pojazdów

Przydział kierowców do pojazdów

Rejestracja kosztów eksploatacji

Rejestracja kosztów eksploatacji

Aktualna lokalizacja pojazdu

Aktualna lokalizacja pojazdu
Finesis
Podaj imie
Podaj e-mail adres nie poprawny e-mail
Wpisz treść

Kontakt bezpośredni do nas

Napisz do nas i dowiedz się w jaki sposób zoptymalizować procesy logistyczne w Twojej firmie.
W razie pytań o nasz system Finesis lub usług doradczych, zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt bezpośredni do nas

Podaj imie
Podaj e-mail adres nie poprawny e-mail
Wpisz treść
Napisz do nas i dowiedz się w jaki sposób zoptymalizować procesy logistyczne w Twojej firmie.
W razie pytań o nasz system Finesis lub usług doradczych, zapraszamy do kontaktu. 

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.