Poznaj system Skylogic

System Finesis - harmonogramy i dystrybucja

Harmonogramy

System Finesis - rozliczenia i transporty

Rozliczenia

System Finesis - Optymalizacja tras logistycznych

Optymalizacja

System Finesis- planowanie transportu

Planowanie transportu

System Finesis - zarządzanie flotą i GPS

Zarządzanie flotą i GPS

System Finesis - komunikacja z kierowcą

Komunikacja z kierowcą

Poznaj system Skylogic

System Skylogic TMS

System Skylogic

System Finesis - harmonogramy i dystrybucja

Harmonogramy

System Finesis - rozliczenia i transporty

Rozliczenia

System Finesis - komunikacja z kierowcą

Komunikacja z kierowcą

System Finesis - Optymalizacja tras logistycznych

Optymalizacja

System Finesis- planowanie transportu

Planowanie transportu

System Finesis - zarządzanie flotą i GPS

Zarządzanie flotą i GPS

System Finesis - harmonogramy i dystrybucja

Harmonogramy

System Finesis - rozliczenia i transporty

Rozliczenia

System Finesis - Optymalizacja tras logistycznych

Optymalizacja

System Finesis- planowanie transportu

Planowanie transportu

System Finesis - zarządzanie flotą i GPS

Zarządzanie flotą i GPS

System Finesis - komunikacja z kierowcą

Komunikacja z kierowcą

Nasz System TMS Skylogic to:

Oprogramowanie logistyczne

Oprogramowanie logistyczne dla firm logistycznych

Oprogramowanie dla transportu

Oprogramowanie transportowe dla transportu

Program dla handlowców

Program dla handlowców- wspomaga pracę handlowców

Program dla serwisantów

Program dla serwisantów - wspomaga pracę serwisantów

Nasz System TMS Skylogic to:

Program logistyczny

Oprogramowanie logistyczne dla firm logistycznych

Program dla handlowców

Program dla handlowców- wspomaga pracę handlowców

Program dla transportu

Oprogramowanie transportowe dla transportu

Program dla serwisantów

Program dla serwisantów - wspomaga pracę serwisantów
Skylogic

Skylogic

Skylogic

Finesis

System TMS - Skylogic wspomaga optymalizację procesów
SKYLOGIC WSPIERA ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJĘ I MONITORING

SKYLOGIC WSPIERA ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJĘ I MONITORING

Bazując na doświadczeniu naszym i naszych Klientów, opracowaliśmy system zarządzania, optymalizacji, monitorowania i wykrywania nadużyć w transporcie. Dzięki wdrożeniu Skylogic możliwe jest zminimalizowanie kosztów logistyki, zdecydowane skrócenie czasu planowania, skrócenie długości tras oraz zmniejszenie liczby wykorzystanych zasobów. Nasze narzędzie dedykowane jest szczególnie sieciom handlowym i firmom z następujących branż: TLS, dystrybucyjnej, logistycznej, kurierskiej, paliwowej, produkcji rolnej i spożywczej, mięsnej, papierniczej, meblarskiej, farmaceutycznej, kosmetycznej, chemicznej, utylizacyjnej, gospodarki komunalnej.
Baza danych
Baza pojazdów i kierowców
Geolokalizacja
Geolokalizacja
Wydruki
Wydruki
Track&Trace
Pojazdy Track Trace Kierowcy
System TMS - Skylogic wspomaga optymalizację procesów

Skylogic WSPIERA ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJĘ I MONITORING

Skylogic WSPIERA ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJĘ I MONITORING
Bazując na doświadczeniu naszym i naszych Klientów, opracowaliśmy system zarządzania, optymalizacji, monitorowania i wykrywania nadużyć w transporcie. Dzięki wdrożeniu Skylogic możliwe jest zminimalizowanie kosztów logistyki, zdecydowane skrócenie czasu planowania, skrócenie długości tras oraz zmniejszenie liczby wykorzystanych zasobów. Nasze narzędzie dedykowane jest szczególnie sieciom handlowym i firmom z następujących branż: TLS, dystrybucyjnej, logistycznej, kurierskiej, paliwowej, produkcji rolnej i spożywczej, mięsnej, papierniczej, meblarskiej, farmaceutycznej, kosmetycznej, chemicznej, utylizacyjnej, gospodarki komunalnej.
Baza danych
Baza pojazdów i kierowców
Wydruki
Wydruki
Geolokalizacja
Geolokalizacja
Track&Trace
Pojazdy Track Trace Kierowcy
System TMS - Skylogic wspomaga optymalizację procesów

Skylogic WSPIERA ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJĘ I MONITORING

Skylogic WSPIERA ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJĘ I MONITORING
Bazując na doświadczeniu naszym i naszych Klientów, opracowaliśmy system zarządzania, optymalizacji, monitorowania i wykrywania nadużyć w transporcie. Dzięki wdrożeniu Skylogic możliwe jest zminimalizowanie kosztów logistyki, zdecydowane skrócenie czasu planowania, skrócenie długości tras oraz zmniejszenie liczby wykorzystanych zasobów. Nasze narzędzie dedykowane jest szczególnie sieciom handlowym i firmom z następujących branż: TLS, dystrybucyjnej, logistycznej, kurierskiej, paliwowej, produkcji rolnej i spożywczej, mięsnej, papierniczej, meblarskiej, farmaceutycznej, kosmetycznej, chemicznej, utylizacyjnej, gospodarki komunalnej.
Baza danych
Baza pojazdów i kierowców
Wydruki
Wydruki
Geolokalizacja
Geolokalizacja
Track&Trace
Pojazdy Track Trace Kierowcy
Skylogic

Optymalizacja tras

Skylogic

Optymalizacja tras

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań

System zapewnia użytkownikowi automatyczne planowanie optymalnych tras, graficzne modelowanie obszarów, wizualizację wektorową lub szczegółowych tras rzeczywistych, optymalizację z analizą porównawczą kilku alternatywnych scenariuszy oraz dokonanie optymalizacji pod kątem różnych scenariuszy. Podstawowym kryterium optymalizacji jest minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów, z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.
Optymalizacja tras
Optymalizacja tras transportowych
Grupowanie zleceń
Grupowanie zleceń
Wyliczenie kosztów
Wyliczenie kosztów
Wizualizacja trasy
Wizualizacja trasy
Optymalizacja logistyki i transportu
Optymalizacja logistyki i transportu

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań
System zapewnia użytkownikowi automatyczne planowanie optymalnych tras, graficzne modelowanie obszarów, wizualizację wektorową lub szczegółowych tras rzeczywistych, optymalizację z analizą porównawczą kilku alternatywnych scenariuszy oraz dokonanie optymalizacji pod kątem różnych scenariuszy. Podstawowym kryterium optymalizacji jest minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów, z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.
Optymalizacja tras
Optymalizacja tras transportowych
Wyliczenie kosztów
Wyliczenie kosztów
Grupowanie zleceń
Grupowanie zleceń
Wizualizacja trasy
Wizualizacja trasy
Optymalizacja logistyki i transportu

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań
System zapewnia użytkownikowi automatyczne planowanie optymalnych tras, graficzne modelowanie obszarów, wizualizację wektorową lub szczegółowych tras rzeczywistych, optymalizację z analizą porównawczą kilku alternatywnych scenariuszy oraz dokonanie optymalizacji pod kątem różnych scenariuszy. Podstawowym kryterium optymalizacji jest minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów, z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.
Optymalizacja tras
Optymalizacja tras transportowych
Wyliczenie kosztów
Wyliczenie kosztów
Grupowanie zleceń
Grupowanie zleceń
Wizualizacja trasy
Wizualizacja trasy
Skylogic

Komunikacja z kierowcą

Skylogic

Komunikacja z kierowcą

Komunikacja z kierowcą wspiera optymalizację procesów logistycznych
Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe

Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe

Przyjazne oraz intuicyjne aplikacje dla kierowców, handlowców i serwisantów, pozwalające rejestrować postęp realizacji trasy. Udostępnione przez nas rozwiązanie umożliwia m.in. wysyłanie na urządzenie listy tras, nawigowanie do następnego punktu na trasie czy rejestr czynności wykonywanych przez kierowcę.
Potwierdzanie załad./rozład.
Potwierdzanie załadunku/rozładunku
Nawigowanie do punktu
Nawigowanie do następnego punktu
Monitorowanie przejazdu
Monitorowanie przejazdu
Skanowanie kodów
Skanowanie kodów
Komunikacja z kierowcą wspiera optymalizację procesów logistycznych

Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe

Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe
Przyjazne oraz intuicyjne aplikacje dla kierowców, handlowców i serwisantów, pozwalające rejestrować postęp realizacji trasy. Udostępnione przez nas rozwiązanie umożliwia m.in. wysyłanie na urządzenie listy tras, nawigowanie do następnego punktu na trasie czy rejestr czynności wykonywanych przez kierowcę.
Potwierdzanie załad./rozład.
Potwierdzanie załadunku/rozładunku
Monitorowanie przejazdu
Monitorowanie przejazdu
Nawigowanie do punktu
Nawigowanie do punktu
Skanowanie kodów
Skanowanie kodów
Komunikacja z kierowcą wspiera optymalizację procesów logistycznych

Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe

Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe
Przyjazne oraz intuicyjne aplikacje dla kierowców, handlowców i serwisantów, pozwalające rejestrować postęp realizacji trasy. Udostępnione przez nas rozwiązanie umożliwia m.in. wysyłanie na urządzenie listy tras, nawigowanie do następnego punktu na trasie czy rejestr czynności wykonywanych przez kierowcę.
Potwierdzanie załad./rozład.
Potwierdzanie załadunku/rozładunku
Monitorowanie przejazdu
Monitorowanie przejazdu
Nawigowanie do punktu
Nawigowanie do punktu
Skanowanie kodów
Skanowanie kodów
Skylogic

Planowanie transportu

Skylogic

Planowanie transportu

Wyznaczanie tras

Wyznaczanie tras

Moduł planowania tras pozwala na wizualizacje tras na mapie, szybkie wyznaczanie trasy, automatyczne obliczanie długości trasy, przydzielanie zleceń z uwzględnieniem wyposażenia pojazdów, polis OCP, ADR, kwalifikacji przewoźnika i kierowcy, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów.
Planer ręczny
Planer ręczny
Planer na mapie
Planer ręczny na mapie
Szablony tras
Szablony tras
Optymalizator
Optymalizator
Wyznaczanie tras wspomaga optymalizację procesów logistycznych
Wyznaczanie tras wspomaga optymalizację procesów logistycznych

Wyznaczanie tras

Wyznaczanie tras
Moduł planowania tras pozwala na wizualizacje tras na mapie, szybkie wyznaczanie trasy, automatyczne obliczanie długości trasy, przydzielanie zleceń z uwzględnieniem wyposażenia pojazdów, polis OCP, ADR, kwalifikacji przewoźnika i kierowcy, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów.
Planer ręczny
Planer ręczny
Szablony tras
Szablony tras
Planer na mapie
Planer ręczny na mapie
Optymalizator
Optymalizator
Wyznaczanie tras wspomaga optymalizację procesów logistycznych

Wyznaczanie tras

Wyznaczanie tras
Moduł planowania tras pozwala na wizualizacje tras na mapie, szybkie wyznaczanie trasy, automatyczne obliczanie długości trasy, przydzielanie zleceń z uwzględnieniem wyposażenia pojazdów, polis OCP, ADR, kwalifikacji przewoźnika i kierowcy, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów.
Planer ręczny
Planer ręczny
Szablony tras
Szablony tras
Planer na mapie
Planer ręczny na mapie
Optymalizator
Optymalizator
Skylogic

Harmonogramowanie dystrybucji

Skylogic

Harmonogramo-wanie dystrybucji

Harmonogramowanie w programie logistycznym
Wspomaganie decyzji strategicznych

Wspomaganie decyzji strategicznych

Automatyczne narzędzie służące do analiz systemów transportowo-magazynowych. Rozwiązanie wspomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych w dużych firmach oraz ułatwia planowanie tras przedstawicieli handlowych. Funkcjonalność pozwala na generowanie harmonogramów dystrybucji w oparciu o dostarczone dane, jak również umożliwia równoczesne badanie wielu alternatywnych scenariuszy obsługi tego samego zbioru Klientów.
Tworzenie obszarów
Tworzenie obszarów
Tworzenie harmonogramów
Tworzenie harmonogramów
Analizy przestrzenne
Analizy przestrzenne
Wizualizacje przestrzenne
Wizualizacje przestrzenne
Harmonogramowanie w programie logistycznym

Wspomaganie decyzji strategicznych

Wspomaganie decyzji strategicznych
Automatyczne narzędzie służące do analiz systemów transportowo-magazynowych. Rozwiązanie wspomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych w dużych firmach oraz ułatwia planowanie tras przedstawicieli handlowych. Funkcjonalność pozwala na generowanie harmonogramów dystrybucji w oparciu o dostarczone dane, jak również umożliwia równoczesne badanie wielu alternatywnych scenariuszy obsługi tego samego zbioru Klientów.
Tworzenie obszarów
Tworzenie obszarów
Analizy przestrzenne
Analizy przestrzenne
Tworzenie harmonogramów
Tworzenie harmonogramów
Wizualizacje przestrzenne
Wizualizacje przestrzenne
Harmonogramowanie w programie logistycznym

Wspomaganie decyzji strategicznych

Wspomaganie decyzji strategicznych
Automatyczne narzędzie służące do analiz systemów transportowo-magazynowych. Rozwiązanie wspomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych w dużych firmach oraz ułatwia planowanie tras przedstawicieli handlowych. Funkcjonalność pozwala na generowanie harmonogramów dystrybucji w oparciu o dostarczone dane, jak również umożliwia równoczesne badanie wielu alternatywnych scenariuszy obsługi tego samego zbioru Klientów.
Tworzenie obszarów
Tworzenie obszarów
Analizy przestrzenne
Analizy przestrzenne
Tworzenie harmonogramów
Tworzenie harmonogramów
Wizualizacje przestrzenne
Wizualizacje przestrzenne
Skylogic

Rozliczenia i raporty

Skylogic

Rozliczenia i raporty

Raporty i KPI

Raporty i KPI

System wzbogacony jest w funkcję rozliczania kosztów, generowania faktur oraz tworzenia raportów. Użytkownik w oparciu o zdefiniowane cenniki dokonuje automatycznego rozliczenia zrealizowanych tras, poszczególnych przewoźników/podwykonawców, rozliczenia kosztów przejazdów według różnych algorytmów, rozliczeń wewnętrznych dla oddziałów. Po dokonaniu rozliczeń możliwe jest wygenerowanie faktur i zarządzanie nimi. Ponadto system umożliwia tworzenie raportów dotyczących analiz finansowych, wskaźników transportowych, floty, zarządzania jakością i wydajnością oraz rozliczeń z przewoźnikami.
Zarządzanie cennikami
Zarządzanie cennikami
Zarządzanie fakturami
Zarządzanie fakturami
Rozliczenia przewoźników
Rozliczenia z przewoźnikami
Rozliczenia i raporty w programie dla logistyki
Rozliczenia i raporty w programie dla logistyki

Raporty i KPI

Raporty i KPI
System wzbogacony jest w funkcję rozliczania kosztów, generowania faktur oraz tworzenia raportów. Użytkownik w oparciu o zdefiniowane cenniki dokonuje automatycznego rozliczenia zrealizowanych tras, poszczególnych przewoźników/podwykonawców, rozliczenia kosztów przejazdów według różnych algorytmów, rozliczeń wewnętrznych dla oddziałów. Po dokonaniu rozliczeń możliwe jest wygenerowanie faktur i zarządzanie nimi. Ponadto system umożliwia tworzenie raportów dotyczących analiz finansowych, wskaźników transportowych, floty, zarządzania jakością i wydajnością oraz rozliczeń z przewoźnikami.
Zarządzanie cennikami
Zarządzanie cennikami
Rozliczenia przewoźników
Rozliczenia z przewoźnikami
Zarządzanie fakturami
Zarządzanie fakturami
Rozliczenia i raporty w programie dla logistyki

Raporty i KPI

Raporty i KPI
System wzbogacony jest w funkcję rozliczania kosztów, generowania faktur oraz tworzenia raportów. Użytkownik w oparciu o zdefiniowane cenniki dokonuje automatycznego rozliczenia zrealizowanych tras, poszczególnych przewoźników/podwykonawców, rozliczenia kosztów przejazdów według różnych algorytmów, rozliczeń wewnętrznych dla oddziałów. Po dokonaniu rozliczeń możliwe jest wygenerowanie faktur i zarządzanie nimi. Ponadto system umożliwia tworzenie raportów dotyczących analiz finansowych, wskaźników transportowych, floty, zarządzania jakością i wydajnością oraz rozliczeń z przewoźnikami.
Zarządzanie cennikami
Zarządzanie cennikami
Rozliczenia przewoźników
Rozliczenia z przewoźnikami
Zarządzanie fakturami
Zarządzanie fakturami
Skylogic

Zarządzanie flotą + GPS

Skylogic

Zarządzanie flotą + GPS

Zarządzanie flotą w programie transportowym
Rejestr floty własnej i obcej

Rejestr floty własnej i obcej

Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację floty własnej i obcej, rejestrację danych pojazdu, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów. Pozwala na wielowariantową rejestrację kilometrów, automatyczną rejestrację kosztów tras na podstawie cenników, jak również wyznaczanie stref zakazanych i proaktywne alertowanie o spóźnieniu dostawy.
Rejestracja danych pojazdu
Rejestracja danych pojazdu
Przydział kierowców do pojazdów
Przydział kierowców do pojazdów
Rejestracja kosztów eksploatacji
Rejestracja kosztów eksploatacji
Aktualna lokalizacja pojazdu
Aktualna lokalizacja pojazdu
Zarządzanie flotą w programie transportowym

Rejestr floty własnej i obcej

Rejestr floty własnej i obcej
Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację floty własnej i obcej, rejestrację danych pojazdu, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów. Pozwala na wielowariantową rejestrację kilometrów, automatyczną rejestrację kosztów tras na podstawie cenników, jak również wyznaczanie stref zakazanych i proaktywne alertowanie o spóźnieniu dostawy.
Rejestracja danych pojazdu
Rejestracja danych pojazdu
Przydział kierowców do pojazdów
Przydział kierowców do pojazdów
Rejestracja kosztów eksploatacji
Rejestracja kosztów eksploatacji
Aktualna lokalizacja pojazdu
Aktualna lokalizacja pojazdu
Zarządzanie flotą w programie transportowym

Rejestr floty własnej i obcej

Rejestr floty własnej i obcej
Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację floty własnej i obcej, rejestrację danych pojazdu, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów. Pozwala na wielowariantową rejestrację kilometrów, automatyczną rejestrację kosztów tras na podstawie cenników, jak również wyznaczanie stref zakazanych i proaktywne alertowanie o spóźnieniu dostawy.
Rejestracja danych pojazdu
Rejestracja danych pojazdu
Przydział kierowców do pojazdów
Przydział kierowców do pojazdów
Rejestracja kosztów eksploatacji
Rejestracja kosztów eksploatacji
Aktualna lokalizacja pojazdu
Aktualna lokalizacja pojazdu

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.