Polish(Poland)

Optymalizacja logistyki i transportu

Zespół naszych doświadczonych konsultantów wspiera przedsiębiorstwa w optymalizowaniu procesów biznesowych.

Optymalizacja logistyki i transportu

Świadcząc usługi doradcze, przyglądamy się realizowanym w przedsiębiorstwie procesom, pod kątem optymalnego zaplanowania core business. Przeprowadzony przez nas audyt logistyczny, dotyczący również magazynu czy produkcji, pozwala wskazać kierunki optymalizacji. Modelowanie procesów biznesowych przeprowadzamy z użyciem notacji BPMN.​ Rezultatem wykonanych prac jest eliminacja niepotrzebnych działań, które nie tworzą wartości dodanej ani dla Klientów, ani dla przedsiębiorstwa, a generują zbędne koszty. 

Finesis

Optymalizacja logistyki i transportu

Świadcząc usługi doradcze, przyglądamy się realizowanym w przedsiębiorstwie procesom, pod kątem optymalnego zaplanowania core business. Przeprowadzony przez nas audyt logistyczny, dotyczący również magazynu czy produkcji, pozwala wskazać kierunki optymalizacji. Modelowanie procesów biznesowych przeprowadzamy z użyciem notacji BPMN.​ Rezultatem wykonanych prac jest eliminacja niepotrzebnych działań, które nie tworzą wartości dodanej ani dla Klientów, ani dla przedsiębiorstwa, a generują zbędne koszty. 

Finesis

Optymalizacja logistyki i transportu

Świadcząc usługi doradcze, przyglądamy się realizowanym w przedsiębiorstwie procesom, pod kątem optymalnego zaplanowania core business. Przeprowadzony przez nas audyt logistyczny, dotyczący również magazynu czy produkcji, pozwala wskazać kierunki optymalizacji. Modelowanie procesów biznesowych przeprowadzamy z użyciem notacji BPMN.​ Rezultatem wykonanych prac jest eliminacja niepotrzebnych działań, które nie tworzą wartości dodanej ani dla Klientów, ani dla przedsiębiorstwa, a generują zbędne koszty. 

Finesis
Co proponujemy?

Co proponujemy?

Po przeprowadzeniu analiz, przedstawiane są projekty usprawnień, sporządzone według poniższego schematu:
1. Zbadanie i opisanie stanu bieżącego w aspekcie:
 • funkcjonowania wybranych procesów (przebieg, atrybuty, koszty realizacji, mapa procesów),
 • systemowym (celowość i sposoby gromadzenia oraz przetwarzania danych, komunikacja między systemami).

2. Opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych:
 • redukcja zdublowanych funkcji,
 • zidentyfikowanie funkcji nadmiarowych,
 • identyfikacja nieciągłości w procesach,
 • diagnoza problemów powstających na styku (wąskie gardła),
 • skrócenie czasu procesu,
 • eliminacja funkcji nie tworzących wartości dodanej,
 • optymalizacja transportu,
 • optymalizacja logistyki.
Proponujemy optymalizację logistyki i transportu
Proponujemy optymalizację logistyki i transportu

Co proponujemy?

Co proponujemy?
Po przeprowadzeniu analiz, przedstawiane są projekty usprawnień, sporządzone według poniższego schematu:
1. Zbadanie i opisanie stanu bieżącego w aspekcie:
 • funkcjonowania wybranych procesów (przebieg, atrybuty, koszty realizacji, mapa procesów),
 • systemowym (celowość i sposoby gromadzenia oraz przetwarzania danych, komunikacja między systemami).
2. Opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych:
 • redukcja zdublowanych funkcji,
 • zidentyfikowanie funkcji nadmiarowych,
 • identyfikacja nieciągłości w procesach,
 • diagnoza problemów powstających na styku (wąskie gardła),
 • skrócenie czasu procesu,
 • eliminacja funkcji nie tworzących wartości dodanej,
 • optymalizacja transportu,
 • optymalizacja logistyki.
Proponujemy optymalizację logistyki i transportu

Co proponujemy?

Co proponujemy?
Po przeprowadzeniu analiz, przedstawiane są projekty usprawnień, sporządzone według poniższego schematu:
1. Zbadanie i opisanie stanu bieżącego w aspekcie:
 • funkcjonowania wybranych procesów (przebieg, atrybuty, koszty realizacji, mapa procesów),
 • systemowym (celowość i sposoby gromadzenia oraz przetwarzania danych, komunikacja między systemami).
2. Opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych:
 • redukcja zdublowanych funkcji,
 • zidentyfikowanie funkcji nadmiarowych,
 • identyfikacja nieciągłości w procesach,
 • diagnoza problemów powstających na styku (wąskie gardła),
 • skrócenie czasu procesu,
 • eliminacja funkcji nie tworzących wartości dodanej,
 • optymalizacja transportu,
 • optymalizacja logistyki.
Podaj imie
Podaj e-mail adres nie poprawny e-mail
Wpisz treść

Kontakt

Napisz do nas i dowiedz się w jaki sposób zoptymalizować procesy logistyczne w Twojej firmie.
W razie pytań o nasz system Finesis lub usług doradczych, zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt

Podaj imie
Podaj e-mail adres nie poprawny e-mail
Wpisz treść
Napisz do nas i dowiedz się w jaki sposób zoptymalizować procesy logistyczne w Twojej firmie.
W razie pytań o nasz system Finesis lub usług doradczych, zapraszamy do kontaktu. 

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.