Optymalizacja logistyki

Zespół naszych doświadczonych konsultantów wspiera przedsiębiorstwa w optymalizowaniu procesów biznesowych.

Optymalizacja logistyki

Świadcząc usługi doradcze, przyglądamy się realizowanym w przedsiębiorstwie procesom, pod kątem optymalnego zaplanowania core business. Przeprowadzony przez nas audyt logistyczny, dotyczący również magazynu czy produkcji, pozwala wskazać kierunki optymalizacji. Modelowanie procesów biznesowych przeprowadzamy z użyciem notacji BPMN.​ Rezultatem wykonanych prac jest eliminacja niepotrzebnych działań, które nie tworzą wartości dodanej ani dla Klientów, ani dla przedsiębiorstwa, a generują zbędne koszty. 

Optymalizacja logistyki

Świadcząc usługi doradcze, przyglądamy się realizowanym w przedsiębiorstwie procesom, pod kątem optymalnego zaplanowania core business. Przeprowadzony przez nas audyt logistyczny, dotyczący również magazynu czy produkcji, pozwala wskazać kierunki optymalizacji. Modelowanie procesów biznesowych przeprowadzamy z użyciem notacji BPMN.​ Rezultatem wykonanych prac jest eliminacja niepotrzebnych działań, które nie tworzą wartości dodanej ani dla Klientów, ani dla przedsiębiorstwa, a generują zbędne koszty. 

Nasze propozycje

Nasze propozycje

Po przeprowadzeniu analiz, przedstawiane są projekty usprawnień, sporządzone według poniższego schematu:

1. Zbadanie i opisanie stanu bieżącego w aspekcie:

funkcjonowania wybranych procesów (przebieg, atrybuty, koszty realizacji, mapa procesów),
systemowym (celowość i sposoby gromadzenia oraz przetwarzania danych, komunikacja między systemami).

2. Opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych:

redukcja zdublowanych funkcji,
zidentyfikowanie funkcji nadmiarowych,
identyfikacja nieciągłości w procesach,
diagnoza problemów powstających na styku (wąskie gardła),
skrócenie czasu procesu,
eliminacja funkcji nie tworzących wartości dodanej,
optymalizacja transportu,
optymalizacja logistyki.

Zobacz wszystkie funkcjonalności systemu Skylogic

Podaj imie
Podaj e-mail adres nie poprawny e-mail
Wpisz treść

Kontakt

Napisz do nas i dowiedz się w jaki sposób zoptymalizować procesy logistyczne w Twojej firmie.
W razie pytań o nasz system Skylogic lub usług doradczych, zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt

Podaj imie
Podaj e-mail adres nie poprawny e-mail
Wpisz treść
Napisz do nas i dowiedz się w jaki sposób zoptymalizować procesy logistyczne w Twojej firmie.
W razie pytań o nasz system Skylogic lub usług doradczych, zapraszamy do kontaktu. 

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.