Szkolenia i warszataty

Szkolenia i warszataty

Budowanie strategii

Optymalizacja procesów

Redukowanie kosztów

Szkolenia i warsztaty

Image

Celem, powołanej przez naszą firmę akademii, jest przekazywanie praktycznej wiedzy na temat najważniejszych zagadnień biznesowych. Dlatego większość z naszych zajęć jest prowadzona w formie warsztatów, na których kursanci analizują swoje przedsiębiorstwo. W związku z tym na efekty praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy nie trzeba czekać długo.
Kluczem do efektywnego szkolenia jest zatem odpowiednie przygotowanie się uczestników do zajęć a zwłaszcza pozyskanie materiałów na temat własnej organizacji (i/lub konkurencji) niezbędnych do wykonania ćwiczeń.

Warsztaty z budowy strategii

Uczestnicy tego bloku szkoleniowego będą mogli nauczyć się innego spojrzenia na biznes. Podczas zajęć odkryją także różne sposoby umożliwiające im zarabiać na tej samej działalności.

W trakcie szkolenia odkrywamy przed uczestnikami jakie szanse drzemią w ich firmie, nakreślamy zagrożenia oraz prezentujemy metody jak wyróżnić się na rynku tak, by uczynić konkurencję nieistotną.

Szkolenia ze strategii przedsiębiorstw są kierowane do:

  • właścicieli spółek,
  • prezesów,
  • dyrektorów zarządzających,
  • dyrektorów finansowych,
  • dyrektorów rozwoju i marketingu
Modelowanie finansowe strategii (warsztat – 2 dni)

Efektem szkolenia będzie wykonanie modelu finansowego własnego przedsiębiorstwa i jego analiza pod kątem wrażliwości na wprowadzane zmiany (w kosztach, przychodach, stawkach podatku, strukturze kapitału) jak również perspektywy maksymalizacji jego wartości dla właścicieli. Opracowany model finansowy jest również narzędziem do przeprowadzania symulacji wyników, które może przynieść realizacja strategii. Słuchacze przed szkoleniem proszeni są o przygotowanie danych finansowych oraz rynkowych, które będą następnie wykorzystywane na warsztatach.

Innowacje produktowe (warsztat – 2 dni)
Tworzenie wygrywających modeli biznesowych (warsztat – 2 dni)
Modelowanie finansowe strategii (warsztat – 2 dni)

Efektem szkolenia będzie wykonanie modelu finansowego własnego przedsiębiorstwa i jego analiza pod kątem wrażliwości na wprowadzane zmiany (w kosztach, przychodach, stawkach podatku, strukturze kapitału) jak również perspektywy maksymalizacji jego wartości dla właścicieli. Opracowany model finansowy jest również narzędziem do przeprowadzania symulacji wyników, które może przynieść realizacja strategii. Słuchacze przed szkoleniem proszeni są o przygotowanie danych finansowych oraz rynkowych, które będą następnie wykorzystywane na warsztatach.

Innowacje produktowe (warsztat – 2 dni)
Tworzenie wygrywających modeli biznesowych (warsztat – 2 dni)

Szkolenia z zarządzania logistyką

Blok szkoleniowy mający za zadanie zapoznać kursantów z metodami modelowania i optymalizacji procesów jak również z narzędziami które w tym pomagają.

​W ramach szkoleń omawiamy również nowoczesne narzędzia (SkyLogic), służące do zarządzania łańcuchem dostaw i optymalizacji procesów logistycznych. W ofercie znalazły się również szkolenia dla analityków i informatyków, którzy są odpowiedzialni za przygotowywanie raportów i analiz.

Szkolenia z logistyki są dedykowane dla:​

  • dyrektorów logistyki,
  • logistyków,
  • analityków,
  • informatyków.