Redukowanie kosztów

Redukowanie kosztów

Budowanie strategii

Optymalizacja procesów

Szkolenia i warsztaty

Redukowanie kosztów

Benson Consultants oferuje doradztwo logistyczne, którego celem jest poszukiwanie oszczędności w wyniku restrukturyzacji łańcucha dostaw. W tym celu przeprowadzamy audyt logistyczny przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci koncentrują się na trzech grupach korzyści.
 • minimalizacja kosztów transakcyjnych i koncentrowanie się na działaniach przekładających się na zyski dla klientów,

 • zamiana kosztów stałych na zmienne (np. poprzez uelastycznienie systemu rozliczeń z podwykonawcami),

 • współpraca dostawców z odbiorcami w celu eliminacji pustych przebiegów środków transportu,

 • zwiększenie zjawiska kompresji czasu wszystkich operacji składowania i transportu wewnątrz łańcucha dostaw,

 • łączenie się kanałów dystrybucji z kanałem logistycznym.
 • redukcja zbędnych czynności, większa wydajność i kontrola zużycia zasobów,
 • optymalizowanie wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa,
 • zmiana konfiguracji sieci logistycznej (lokalizacja magazynów, hubów, 
 • przydział klientów do centrów dystrybucji),
 • optymalizacja tras.
 • optymalizacja procesów (większa efektywność, eliminacja wąskich gardeł, usunięcie zbędnych elementów),
 • analiza alternatywnych metod wykonania zadań,
 • zapewnienie powtarzalności procesów i ich automatyzacja,
 • standaryzacja opakowań zbiorczych i transportowych - redukcja ich liczby
 • stwarza warunki do sprawnego i szybkiego przeładunku w punktach węzłowych.

Reorganizacja sieci dystrybucji

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w modelowaniu procesów biznesowych, jak również przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu zarządzania logistyką, proponujemy naszym Klientom wykonanie reorganizacji sieci dystrybucji, pod kątem minimalizacji kosztów obsługi.
Analiza obecnego modelu sieci dystrybucji
 • Identyfikacja i analiza procesów transportowych w obecnej sieci dystrybucji,
 • Określenie strumieni towarowych i opracowanie mapy przepływów,
 • Oszacowanie całkowitych kosztów dystrybucji na podstawie:
  • kosztów dystrybucji (lokalnej i bezpośredniej),
  • kosztów przewozów liniowych,
  • kosztów cross-dock (funkcjonowania platform przeładunkowych),
  • kosztów dostaw kurierskich, w oparciu o rynkowe stawki przewozowe i zoptymalizowany istniejący model.
Projektowanie nowego modelu sieci dystrybucji
Analiza wyników prac symulacyjnych – sugerowane rozwiązania