Optymalizowanie procesów

Optymalizowanie procesów

Budowanie strategii

Redukowanie kosztów

Szkolenia i warsztaty

Optymalizowanie procesów

Zespół naszych doświadczonych konsultantów wspiera przedsiębiorstwa w optymalizowaniu procesów biznesowych. Aby to osiągnąć, przyglądamy się realizowanym w przedsiębiorstwie procesom, pod kątem optymalnego zaplanowania core business. Przeprowadzony przez nas audyt logistyczny, dotyczący również magazynu czy produkcji, pozwala wskazać kierunki optymalizacji. Modelowanie procesów biznesowych przeprowadzamy z użyciem notacji BPMN.  

Co proponujemy?

Po przeprowadzeniu analiz, przedstawiane są projekty usprawnień, sporządzone według poniższego schematu:

1. Zbadanie i opisanie stanu bieżącego w aspekcie:

  • funkcjonowania wybranych procesów (przebieg, atrybuty, koszty realizacji, mapa procesów),
  • systemowym (celowość i sposoby gromadzenia oraz przetwarzania danych, komunikacja między systemami).

2. Opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych:

  • redukcja zdublowanych funkcji,
  • zidentyfikowanie funkcji nadmiarowych,
  • identyfikacja nieciągłości w procesach,
  • diagnoza problemów powstających na styku (wąskie gardła),
  • skrócenie czasu procesu,
  • eliminacja funkcji nie tworzących wartości dodanej.

​Rezultatem wykonanych prac jest eliminacja niepotrzebnych działań, które nie tworzą wartości dodanej ani dla Klientów, ani dla przedsiębiorstwa, a generują zbędne koszty. Bardzo często podczas prowadzonych warsztatów, uczestnicy sami zauważają co mogliby zmienić.

Innym istotnym elementem procesu jest transfer wiedzy, dzięki czemu w przyszłości można samodzielnie wykonywać podobne analizy.