Usługi doradcze

Poprzez doradztwo logistyczne i audyt umożliwiamy redukcję kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa i optymalizację zachodzących w nim procesów. Prowadzone przez nas warsztaty strategiczne pozwalają w nowy sposób spojrzeć na możliwości firmy, przyczyniając się do zmiany modelu biznesu.

Redukowanie kosztów

Zyskaj od 5% do 20% oszczędności.
Celem świadczonego przez nas doradztwa logistycznego jest zdiagnozowanie aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie oraz wskazanie możliwych kierunków jego rozwoju, pozwalających na reducję kosztów. Szkolenie przeprowadzamy w skutecznej formie audytu logistycznego.

Redukowanie kosztów

Zyskaj od 5% do 20% oszczędności.
Celem świadczonego przez nas doradztwa logistycznego jest zdiagnozowanie aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie oraz wskazanie możliwych kierunków jego rozwoju, pozwalających na reducję kosztów. Szkolenie przeprowadzamy w skutecznej formie audytu logistycznego. 

Uzyskasz

- Lepsze planowanie
- Lepsze wykorzystanie zasobów
- Zmiana struktury kosztów

Budowanie strategii

Uczymy planować przyszłość przedsiębiorstwa.
Wiedząc, że konsekwentna realizacja odpowiedniej strategii biznesowej jest drogą do zyskania przewagi nad konkurencją, organizujemy dla naszych Klientów warsztaty strategiczne.
Udział w specjalnie przygotowanych przez nas sesjach pozwoli w krótkim czasie w inny sposób spojrzeć na firmę i jednocześnie pomoże wdrożyć w niej niezbędne zmiany strategiczne.go.

Budowanie strategii

Uczymy planować przyszłość przedsiębiorstwa.
Wiedząc, że konsekwentna realizacja odpowiedniej strategii biznesowej jest drogą do zyskania przewagi nad konkurencją, organizujemy dla naszych Klientów warsztaty strategiczne.
Udział w specjalnie przygotowanych przez nas sesjach pozwoli w krótkim czasie w inny sposób spojrzeć na firmę i jednocześnie pomoże wdrożyć w niej niezbędne zmiany strategiczne.

Uzyskasz

- Inżynieria finansowa
- Zmiana modelu biznesu
- Innowacje produktowe

Optymalizowanie procesów

Co proponujemy?
Wykonanie badania i opisu stanu bieżącego w aspekcie funkcjonowania wybranych procesów oraz opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych: redukcji zdublowanych funkcji, zidentyfikowania funkcji nadmiarowych, identyfikacji nieciągłości w procesach, diagnozy problemów powstających na styku (wąskie gardła), skrócenie czasu procesu.

Optymalizowanie procesów

Co proponujemy?
Wykonanie badania i opisu stanu bieżącego w aspekcie funkcjonowania wybranych procesów oraz opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych: redukcji zdublowanych funkcji, zidentyfikowania funkcji nadmiarowych, identyfikacji nieciągłości w procesach, diagnozy problemów powstających na styku (wąskie gardła), skrócenie czasu procesu.

Szkolenia i warsztaty

Akademia Benson Consultans
Celem powołanej przez naszą firmę akademii jest przekazywanie praktycznej wiedzy na temat najważniejszych zagadnień biznesowych w formie warsztatów, podczas których kursanci analizują swoje przedsiębiorstwo.

Szkolenia i warsztaty

Akademia Benson Consultans
Celem powołanej przez naszą firmę akademii jest przekazywanie praktycznej wiedzy na temat najważniejszych zagadnień biznesowych w formie warsztatów, podczas których kursanci analizują swoje przedsiębiorstwo.

Umów się na

- Warsztaty z budowania strategii
- Szkolenia z zarządzania logistyką