Poznaj system Finesis

System Finesis

Harmonogramy

Rozliczenia

Komunikacja z kierowcą

Optymalizacja

Planowanie transportu

Zarządzanie flotą i GPS

Finesis

Finesis

Finesis wspiera zarządzanie, optymalizację i monitoring

Bazując na doświadczeniu naszym i naszych Klientów, opracowaliśmy system zarządzania, optymalizacji, monitorowania i wykrywania nadużyć w transporcie. Dzięki wdrożeniu Finesis możliwe jest zminimalizowanie kosztów logistyki, zdecydowane skrócenie czasu planowania, skrócenie długości tras oraz zmniejszenie liczby wykorzystanych zasobów. Nasze narzędzie dedykowane jest szczególnie sieciom handlowym i firmom z następujących branż: TLS, dystrybucyjnej, logistycznej, kurierskiej, paliwowej, produkcji rolnej i spożywczej, mięsnej, papierniczej, meblarskiej, farmaceutycznej, kosmetycznej, chemicznej, utylizacyjnej, gospodarki komunalnej.

Baza danych

Baza pojazdów i kierowców

Geolokalizacja

Geolokalizacja

Wydruki

Wydruki

Track&Trace

Pojazdy Track Trace Kierowcy

Finesis wspiera zarządzanie, optymalizację i monitoring

Bazując na doświadczeniu naszym i naszych Klientów, opracowaliśmy system zarządzania, optymalizacji, monitorowania i wykrywania nadużyć w transporcie. Dzięki wdrożeniu Finesis możliwe jest zminimalizowanie kosztów logistyki, zdecydowane skrócenie czasu planowania, skrócenie długości tras oraz zmniejszenie liczby wykorzystanych zasobów. Nasze narzędzie dedykowane jest szczególnie sieciom handlowym i firmom z następujących branż: TLS, dystrybucyjnej, logistycznej, kurierskiej, paliwowej, produkcji rolnej i spożywczej, mięsnej, papierniczej, meblarskiej, farmaceutycznej, kosmetycznej, chemicznej, utylizacyjnej, gospodarki komunalnej.

Baza danych

Baza pojazdów i kierowców

Wydruki

Wydruki

Geolokalizacja

Geolokalizacja

Track&Trace

Pojazdy Track Trace Kierowcy
Finesis

Optymalizacja tras

Optymalizacja tras

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań

System zapewnia użytkownikowi automatyczne planowanie optymalnych tras, graficzne modelowanie obszarów, wizualizację wektorową lub szczegółowych tras rzeczywistych, optymalizację z analizą porównawczą kilku alternatywnych scenariuszy oraz dokonanie optymalizacji pod kątem różnych scenariuszy. Podstawowym kryterium optymalizacji jest minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów, z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.

Optymalizacja tras

Alerty

Grupowanie zleceń

Geolokalizacja

Wyliczenie kosztów

Wydruki

Wizualizacja trasy

Pojazdy Track Trace Kierowcy

Algorytm szukający najlepszych rozwiązań

System zapewnia użytkownikowi automatyczne planowanie optymalnych tras, graficzne modelowanie obszarów, wizualizację wektorową lub szczegółowych tras rzeczywistych, optymalizację z analizą porównawczą kilku alternatywnych scenariuszy oraz dokonanie optymalizacji pod kątem różnych scenariuszy. Podstawowym kryterium optymalizacji jest minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów, z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.

Optymalizacja tras

Baza pojazdów i kierowców

Wyliczenie kosztów

Wydruki

Grupowanie zleceń

Geolokalizacja

Wizualizacja trasy

Pojazdy Track Trace Kierowcy
Finesis

Komunikacja z kierowcą

Komunikacja z kierowcą

Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe

Przyjazne oraz intuicyjne aplikacje dla kierowców, handlowców i serwisantów, pozwalające rejestrować postęp realizacji trasy. Udostępnione przez nas rozwiązanie umożliwia m.in. wysyłanie na urządzenie listy tras, nawigowanie do następnego punktu na trasie czy rejestr czynności wykonywanych przez kierowcę.

Potwierdzanie załadunku/rozładunku

Potwierdzanie załadunku/rozładunku

Nawigowanie do punktu

Nawigowanie do następnego punktu

Monitorowanie przejazdu

Monitorowanie przejazdu

Skanowanie kodów

Skanowanie kodów

Aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe

Przyjazne oraz intuicyjne aplikacje dla kierowców, handlowców i serwisantów, pozwalające rejestrować postęp realizacji trasy. Udostępnione przez nas rozwiązanie umożliwia m.in. wysyłanie na urządzenie listy tras, nawigowanie do następnego punktu na trasie czy rejestr czynności wykonywanych przez kierowcę.

Załadunki rozładunki

Baza pojazdów i kierowców

Monitorowanie przejazdu

Wydruki

Nawigowanie do punktu

Geolokalizacja

Skanowanie kodów

Pojazdy Track Trace Kierowcy
Finesis

Planowanie transportu

Planowanie transportu

Wyznaczanie tras

Moduł planowania tras pozwala na wizualizacje tras na mapie, szybkie wyznaczanie trasy, automatyczne obliczanie długości trasy, przydzielanie zleceń z uwzględnieniem wyposażenia pojazdów, polis OCP, ADR, kwalifikacji przewoźnika i kierowcy, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów.

Planer ręczny

Planer ręczny

Planer na mapie

Planer ręczny na mapie

Szablony tras

Szablony tras

Optymalizator

Optymalizator

Wyznaczanie tras

Moduł planowania tras pozwala na wizualizacje tras na mapie, szybkie wyznaczanie trasy, automatyczne obliczanie długości trasy, przydzielanie zleceń z uwzględnieniem wyposażenia pojazdów, polis OCP, ADR, kwalifikacji przewoźnika i kierowcy, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów.

Planer ręczny

Baza pojazdów i kierowców

Szablony tras

Wydruki

Planer na mapie

Geolokalizacja

Optymalizator

Pojazdy Track Trace Kierowcy
Finesis

Harmonogramowanie dystrybucji

Harmonogramo-wanie dystrybucji

Wspomaganie decyzji strategicznych

Automatyczne narzędzie służące do analiz systemów transportowo-magazynowych. Rozwiązanie wspomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych w dużych firmach oraz ułatwia planowanie tras przedstawicieli handlowych. Funkcjonalność pozwala na generowanie harmonogramów dystrybucji w oparciu o dostarczone dane, jak również umożliwia równoczesne badanie wielu alternatywnych scenariuszy obsługi tego samego zbioru Klientów.

Tworzenie obszarów

Tworzenie obszarów

Tworzenie harmonogramów

Tworzenie harmonogramów

Analizy przestrzenne

Analizy przestrzenne

Wizualizacje przestrzenne

Wizualizacje

Wspomaganie decyzji strategicznych

Automatyczne narzędzie służące do analiz systemów transportowo-magazynowych. Rozwiązanie wspomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych w dużych firmach oraz ułatwia planowanie tras przedstawicieli handlowych. Funkcjonalność pozwala na generowanie harmonogramów dystrybucji w oparciu o dostarczone dane, jak również umożliwia równoczesne badanie wielu alternatywnych scenariuszy obsługi tego samego zbioru Klientów.

Tworzenie obszarów

Baza pojazdów i kierowców

Analizy przestrzenne

Wydruki

Tworzenie harmonogramów

Geolokalizacja

Wizualizacje przestrzenne

Pojazdy Track Trace Kierowcy
Finesis

Rozliczenia i raporty

Rozliczenia i raporty

Raporty i KPI

System wzbogacony jest w funkcję rozliczania kosztów, generowania faktur oraz tworzenia raportów. Użytkownik w oparciu o zdefiniowane cenniki dokonuje automatycznego rozliczenia zrealizowanych tras, poszczególnych przewoźników/podwykonawców, rozliczenia kosztów przejazdów według różnych algorytmów, rozliczeń wewnętrznych dla oddziałów. Po dokonaniu rozliczeń możliwe jest wygenerowanie faktur i zarządzanie nimi. Ponadto system umożliwia tworzenie raportów dotyczących analiz finansowych, wskaźników transportowych, floty, zarządzania jakością i wydajnością oraz rozliczeń z przewoźnikami.

Zarządzanie cennikami

Cenniki

Zarządzanie fakturami

Zarządzanie fakturami

Rozliczenia z przewoźnikami

Rozliczenia z przewoźnikami

Raporty i KPI

System wzbogacony jest w funkcję rozliczania kosztów, generowania faktur oraz tworzenia raportów. Użytkownik w oparciu o zdefiniowane cenniki dokonuje automatycznego rozliczenia zrealizowanych tras, poszczególnych przewoźników/podwykonawców, rozliczenia kosztów przejazdów według różnych algorytmów, rozliczeń wewnętrznych dla oddziałów. Po dokonaniu rozliczeń możliwe jest wygenerowanie faktur i zarządzanie nimi. Ponadto system umożliwia tworzenie raportów dotyczących analiz finansowych, wskaźników transportowych, floty, zarządzania jakością i wydajnością oraz rozliczeń z przewoźnikami.

Zarządzanie cennikami

Baza pojazdów i kierowców

Rozliczenia z przewoźnikami

Wydruki

Zarządzanie fakturami

Geolokalizacja
Finesis

Zarządzanie flotą + GPS

Zarządzanie flotą + GPS

Rejestr floty własnej i obcej

Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację floty własnej i obcej, rejestrację danych pojazdu, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów. Pozwala na wielowariantową rejestrację kilometrów, automatyczną rejestrację kosztów tras na podstawie cenników, jak również wyznaczanie stref zakazanych i proaktywne alertowanie o spóźnieniu dostawy.

Rejestracja danych pojazdu

Rejestracja danych pojazdu

Przydział kierowców do pojazdów

Przydział kierowców do pojazdów

Rejestracja kosztów eksploatacji

Rejestracja kosztów eksploatacji

Aktualna lokalizacja pojazdu

Aktualna lokalizacja pojazdu

Rejestr floty własnej i obcej

Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację floty własnej i obcej, rejestrację danych pojazdu, tworzenie harmonogramów dostępności kierowców i pojazdów. Pozwala na wielowariantową rejestrację kilometrów, automatyczną rejestrację kosztów tras na podstawie cenników, jak również wyznaczanie stref zakazanych i proaktywne alertowanie o spóźnieniu dostawy.

Rejestracja danych pojazdu

Baza pojazdów i kierowców

Przydział kierowców do pojazdów

Wydruki

Rejestracja kosztów eksploatacji

Geolokalizacja

Aktualna lokalizacja pojazdu

Geolokalizacja